Rotowiper – škropilnica, ki ne škropi?

Prospekt (343 kB)

 

Pri intenzivnem kmetijstvu je vse pogostejši razmah trdoživih plevelov, ki jih večinoma lahko uničimo samo z totalnimi herbicidi. Glede na onesnaženost okolja in tudi predpise pa tak pristop ni vedno mogoč. Posebej na travnikih pride potem v poštev samo selektivno škropljenje – večinoma ročno, ki je zamudno, kar po drugi strani pomeni, da je tudi drago.

 Temu sedaj lahko naredimo konec. Rotowiper je naprava, ki izvira iz Nove Zelandije in je namenjena selektivnemu uničevanju plevelov predvsem na travnih površinah, možno pa jo je uporabiti tudi pri drugih kulturah. Posebej se učinkovitost pokaže pri zatiranju ščavja, ki je velik problem večine travnikov.

 

Delovanje

Rotowiper ima tako kot vse škropilnice črpalko za herbicide, vendar pa škropljenje ni izvedeno neposredno na rastline. Črpalka namreč škropivo, razredčeno z vodo, nanaša na vrteči se valj, ki je prevlečen s posebnno plastiko. Ta plastična prevleka preprečuje tvorjenje kapljic - škropivo je na valju v enakomerni tanki plasti. Valj se vrti v nasproti smeri vožnje in pravzaprav namaže višje rastline kot npr. ščavje s tem, ko jih oplazi in je prevlečen z emulzijo herbicida. Poraba herbicidov je zaradi takega načina škropljenja precej manjša. Rotowiper škropilnico (TCC 300 G) lahko uporabljamo kot sprednji ali zadnji priključni stroj. V praksi se za uporabo selektivnih herbicidov vse bolj uveljavlja uporaba na sprednjem priklopu, ker je upravljanje iz traktorja preprostejše – glede na zapleveljenost lažje spreminjamo količino škropiva. Za totalne herbicide (Glyphosat) za nego travnikov pa je nujna uporaba zadnjega priklopa. Najbolj primerna hitrost je 6 – 7 km/h.


Ščavje, namazano z mešanico škropiva in pene (čistilnega sredstva)

Pri uporabi Rotowiperja je potrebno upoštevati nekaj pogojev. V osnovi morajo biti izpolnjeni pogoji, potrebni za uporabo posameznih herbicidov, kar pomeni npr., da morajo biti listi plevela razviti in kar je najpomembnejše – suhi. Pri vlažni rastlini se namreč škropivo razredči in nima več enakega učinka. Toplo vreme poboljša učinek. Pomembno pa je tudi, da vsaj nekaj ur po nanosu herbicida na plevel ni dežja, ki bi škropivo izpral iz rastline. Delovanje npr. Harmony-ja je bistveno manjše, če ima ščavje že dozorelo seme.


Skica delovanja Rotowiperja

 

Bistvena prednost Rotowiperja je njegova velika učinkovitost v primerjavi z ročnim obdelovanjem posameznih plevelov. Možno je obdelati približno 2 hektarja na uro. Iz ekološkega stališča je do 70% manjša poraba herbicidov in možnost uporabe stroja tudi ob vetru, ker ni odnašanja škropiva, tudi velika prednost. Pogoj za učinkovitost pa je vsekakor vsaj 10 – 15 cm višji plevel kot pa osnovna kultura. Na to je posebej potrebno paziti pri totalnih herbicidih kot sta Glyphosat ali Round up.

 

Uporaba pri uničevanju ščavja

Prvi pogoj za uporabo selektivnega škropljenja je že omenjena višinska razlika plevela glede na ostale rastline, ki jih ne želimo obdelati. To je možno na pašnikih ali pa npr. po bolj suhem obdobju, ko trava ne raste tako hitro kot globokokoreninsko ščavje, ki v takem obdobju še bolj uspeva. Dovoljeni sta največ dve aplikaciji letno, poraba herbicida je omejena na 0,05% na eno škropljenje (5g Harmony-ja na 10 litrov vode), največja delovna hitrost naj bo 6 km/h.

V Nemčiji je za uničevanje ščavja dovoljena uporaba herbicidov Harmony, Round up in Rumexan. Harmony je selektivni herbicid z dobrim učinkom tudi na nekatere druge travne plevele in se najbolje nanaša na plevel pri uporabi na sprednji hidravliki. Ne poškoduje detelje. Round up pa je totalni herbicid in se sme nanašati na rastline samo na zadnjem priklopu. Pri uporabi tega herbicida mora biti plevel zelo visok glede na ostalo travinje, ker sicer lahko pride do velikih nedovoljenih poškodb na celotnem rastlinstvu. Poleg Harmony-ja in Round up-a se lahko uporablja še Rumexan v koncentraciji dveh litrov na osem do deset litrov vode, enkrat letno. Rumexan ima to prednost, da deluje tudi na druge dvolistne plevele, vendar pa je škodljiv za deteljo.

 Rotowiper prinaša posebej pri zatiranju ščavja na travnikih večjo učinkovitost zaradi selektivnega delovanja in manj škodljivih učinkov na ostale kulture. V Evropi se ta stroj veliko uporablja v strojnih krožkih, ker lahko z njim obdelamo večje površine v krajšem času in je pri skupni uporabi bolje izkoriščen. Bistvena je tudi manjša poraba strupenih okolju škodljivih kemikalij, večji pa je tudi izkoristek boljše krme.

Stroj je možno videti pri nas v Hotemažah.


Hidromotorni pogon in valj, preko katerega se škropivo nanaša na rastline.


Električna črpalka in posoda za škropivo.

Slika iz sejma v Komendi.