SynchroFeed je vzporedni napajalni način za Vario avtomate. Omogoča teletom hkratno pitje na več sesnih mestih. Takoimenovane inteligentne krmne postaje (IFS) dozirajo s pomočjo servočrpalk obrok hkrati na do štiri seske. Navajanje telet je s tem olajšano in pospešeno. Avtomat pa ima zaradi tega večjo zmogljivost.