SynchroFeed jepopolnoma nov vzporedni napajalni način za Vario avtomate, ki omogoča hkratno pitje na več sesnih mestih. Takoimenovane inteligentne krmne postaje (IFS) dozirajo s pomočjo servočrpalk obrok hkrati na do štirih sesnih mestih. Navajanje telet je s tem olajšano in pospešeno, zmogljivost avtomata izkoriščena in strošek na sesno mesto zmanjšan.